Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 UTF-16 Unicode Transformation Format 16
2 USSB Băng đơn trên Upper Single Sideband
3 USHR SHR vô hướng Undirectional Shr
4 USB Chuẩn truyền dữ liệu cho BUS Thiết bị ngoại vi. Universal Serial Bus
5 URL Chỉ tài nguyên trên Internet Uniform Resource Locator
6 URI Uniform Resource Identifier
7 UPS Hệ thống các thiết bị điện tử cung cấp năng lượng điện dự trữ cho nguồn Uninterruptible Power Supply
8 UNI Giao diện mạng người sử dụng User Network Interface
9 UHF Tần số rất cao Ultra High Frequency
10 UHA Dùng để chỉ cách bắn (trò chơi - game) Ultra high angle
11 UDP Những gói tin có điểm xuất phát và điểm đích xác định User Datagram Protocol
12 UC Use case
13 UVTƯ Uỷ viên Trung ương
14 UVBCT Uỷ viên bộ chính trị
15 UVBCH Ủy viên ban chấp hành
16 UV Ủy viên
17 UT ung thư
18 UNIFIL Lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại miền nam Libăng
19 UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc
20 UNHCR Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn
21 UNFPA Quỹ dân số Liên Hợp Quốc
22 UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc
23 UNDP Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
24 UNDP Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc
25 UN Giấy uỷ nhiệm