Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 Co Corinthô Corinthians
2 Clem Clêmentê Clement
3 Ch Ký Sự Niên Đại Chronicles
4 C.Y.O. Hiệp Hội Thanh Niên Công Giáo Catholic Youth Organization
5 C.F.C. Dòng Các Thầy Kitô Giáo Congregation of Christian Brothers
6 C.D.F. Bộ Rao Truyền Đức Tin Congregation for the Doctrine of Faith
7 C.C.F. Bộ Rao Truyền Đức Tin Congregation for the Doctrine of Faith
8 C.C.D. Học Thuyết Bằng Hữu Kitô Giáo Confraternity of Christian Doctrine
9 C.C.C. Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo Catechism of the Catholic Church
10 C.B.A. Hiệp Hội Thánh Kinh Công Giáo Catholic Bible Association
11 C.S.V.B. Dòng Các Nữ Tu Chúa Cứu Thế và Trinh Nữ Maria Sisters of the Savior and the Blessed Virgin Mary
12 C.Ss.R. Dòng Chúa Cứu Thế Congregation of the Most Holy Redeemer (Redemptorists)
13 C.S.R. Dòng Chúa Cứu Chuộc Sisters of the Holy Redeemer
14 C.S.P. Dòng Thánh Phaolô Congregation of St. Paul (Paulists)
15 C.S.J.P. Dòng Các Nữ Tu Thánh Giuse Hòa Bình Sisters of St. Joseph of Peace
16 C.S.J.B. Dòng Các Nữ Tu Thánh Gioan Làm Phép Rửa Sisters of St. John the Baptist
17 C.S.J. Dòng Các Nữ Tu Thánh Giuse Sisters of St. Joseph
18 C.S.J. Dòng Thánh Giuse Congregation of St. Joseph
19 C.S.C. Dòng Các Nữ Tu Thánh Giá Sisters of the Holy Cross
20 C.S.C. Dòng Thánh Giá Congregation of the Holy Cross
21 C.S.B. Dòng Các Cha Thánh Basilian Congregation of St. Basil (Basilian Fathers)
22 C.S.B. Dòng Các Nữ Tu Thánh Bridget Congregation of St. Bridget
23 C.R.S.F. Dòng Các Nữ Tu Phanxicô Sisters of St. Francis
24 C.P.S. Dòng Các Nữ Tu Truyền Giáo Máu Chúa Kitô Missionary Sisters of the Precious Blood
25 C.P.M. Dòng Các Cha Nhân Từ Congregation of the Fathers of Mercy