Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 BIT Bít chẵn lẻ chèn Bit Interleaved Parity
2 BISDN Isdn băng rộng Broadband Isdn
3 BIOS Hệ thống nhập/xuất cơ sở. Basic Input/Output System
4 Binhex phương pháp chuyển đổi file không ở dạng văn bản non-ASCII thành ASCII. Binary Hexadecima
5 BIM Ghép tích hợp byte Byte Interleaved Parity
6 BGP Một kỹ thuật cổng ngoại chủ yếu, được sử dụng trong Internet. Border Gateway Protocol
7 BER Tỷ số lỗi bít Bit Error Ratio
8 BCC Đồng kính gửi, nhưng người nhận sẽ không nhìn thấy địa chỉ của những người nhận khác. Blind Carbon Copy
9 BBTG Nhóm nhiệm vụ băng rộng Broadband Task Group
10 BBS hệ thống thống báo và hội họp bằng máy tính Bulletin Board System
11 bb Từ dùng trong trò chơi bye bye
12 BA Hệ thống hỗ trợ phanh gấp. brake assist
13 BXTCÐPTTT Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần
14 BXL Bộ xử lý
15 BX Bến xe
16 BVTV Trung tâm truyền hình VN tại Bình Dương
17 BVTV Bảo vệ thực vật
18 BVS HV CN Bưu chính VT (CS2)
19 BVHTT Bộ Văn hoá - Thông tin
20 BVH HV CN Bưu chính VT
21 BVĐK Bệnh viện Đa khoa
22 BV Bệnh viện
23 BTVH Bổ túc văn hoá
24 BTV Biên tập viên
25 BTS Ban tuyển sinh