Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 BTN Bình Thuận (62 - mã tỉnh, dịch vụ)
2 BTL Bộ tư lệnh
3 BTE Bến Tre (75 - mã tỉnh, dịch vụ)
4 BTC Ban tổ chức
5 BTBNN bảo trợ bệnh nhân nghèo
6 BTA Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ
7 BT bộ trưởng
8 BT bảo trì
9 BT Bí thư (đoàn, đội)
10 BSC Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
11 BS Bác sỹ
12 BQS Ban quản sinh
13 BQP Bộ Quốc phòng
14 BQLDA Ban Quản lý dự án
15 BQL Ban quản lý
16 BQÐ Bát Quái Ðài
17 Bq Các chất bảo quản (Preservatives)
18 BPT Bất Phương trình
19 BPS HV Biên phòng - CS2
20 BPH HV Biên phòng - CS1
21 BPC Bình Phước (651 - mã tỉnh, dịch vụ)
22 BP Biên phòng
23 BNVHNI Bộ Nội Vụ HNI (694 - mã tỉnh, dịch vụ)
24 BNVHCM Bộ Nội Vụ HCM (693 - mã tỉnh, dịch vụ)
25 BNVDNG Bộ Nội Vụ DNG (692 - mã tỉnh, dịch vụ)