Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 GDTX Giáo dục thường xuyên 
2 GDTX Giáo dục thường xuyên
3 GĐTT Giám đốc thông tin
4 GĐTLA Gạch Đồng Tâm Long An
5 GĐTLA Đội bóng Gạch Đồng Tâm - Long An
6 GDTH Giáo dục tiểu học
7 GDTĐ Giáo dục Thời đại (báo)
8 GĐT Gạch Đồng Tâm
9 GDQP Giáo dục quốc phòng
10 GDNN giáo dục nghề nghiệp
11 GĐMKT Giám đốc Marketing
12 GDGT giáo dục giới tính 
13 GDĐT Giáo dục & Đào tạo
14 GĐĐH giám đốc điều hành
15 GDĐH Giáo dục đại học
16 GDCĐ Giáo dục cộng đồng
17 GDCD Giáo dục công dân
18 Giám đốc
19 GD Giáo dục
20 GCTT Giá cước - Tiếp thị
21 GCQ giấy chủ quyền
22 GCNSK giấy chứng nhận sức khỏe
23 GCNQSHNƠ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
24 GCNQSHN Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà
25 GCNQSH Giấy chứng nhận quyền sở hữu