Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 KSTT Khảo sát thực tế
2 KST ký sinh trùng
3 KSQS Kiểm soát quân sự
4 KSNDTC Kiểm sát Nhân dân Tối cao
5 KSND Kiểm sát nhân dân
6 KSHS Khảo sát hàm số
7 KSH Kinh Sám Hối.
8 KSA ĐH Kinh tế Tp. HCM
9 KS Kỹ sư
10 KS Khách sạn
11 KQH Học viện kỹ thuật quân sự (Hà nội)
12 KP khu phố
13 ko Không
14 KNTC khiếu nại tố cáo
15 KNHTÐ Kinh Ngọc Hoàng Thượng Ðế.
16 KNH Kinh Nhập Hội.
17 kng khẩu ngữ (trong từ điển)
18 KN Khuyến nông
19 KMA Học viện Kỹ thuật Mởt mó
20 km kilomet(kilometre)
21 KLQG Kỷ lục quốc gia 
22 KLĐT kết luận điều tra
23 KL Kỷ luật
24 KL Kết luận
25 KKV Kinh Khi Về.