Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 KHCN Khoa học công nghệ
2 KHA Khánh Hoà (58 - mã tỉnh, dịch vụ)
3 KHA Đại học Kinh tế Quốc dân
4 KH Kế hoạch
5 KH Khoa học (môn)
6 KH Khoa học
7 KGS Sỹ quan không quân - Cơ sở 2
8 KGO Kinh Giải Oan.
9 KGH Sỹ quan không quân - Cơ sở 1
10 KGG Kiên Giang (77 - mã tỉnh, dịch vụ)
11 kg kiligam(kilogramme)
12 KDTT Kinh doanh tiếp thị
13 KĐTNTL Đô thị Nam Thăng Long
14 KĐTM Khu đô thị mới
15 KÐT Kinh Ðại Tường.
16 KĐT Khu đô thị
17 KĐS Khu đường sông
18 KÐRÐ Kinh Ði Ra Ðường.
19 KDNPN Kinh doanh nhà Phú Nhuận
20 KDN Kinh doanh nhà
21 KÐLC Kinh Ðưa Linh Cửu.
22 KDL Khu du lịch
23 KDHĐC kinh doanh hàng đa cấp
24 KDĐV Kiểm dịch động vật
25 KDDV kinh doanh dịch vụ