Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 KDCN Kiểu dáng công nghiệp
2 KĐCLGD Kiểm định chất lượng Giáo dục
3 KĐCL Kiểm định chất lượng
4 KDC khu dân cư
5 KÐ9C Kinh Ðệ Cửu cửu.
6 KÐ8C Kinh Ðệ Bát cửu.
7 KÐ7C Kinh Ðệ Thất cửu.
8 KÐ6C Kinh Ðệ Lục cửu.
9 KÐ5C Kinh Ðệ Ngũ cửu.
10 KÐ4C Kinh Ðệ Tứ cửu.
11 KÐ3C Kinh Ðệ Tam cửu
12 KÐ2C Kinh Ðệ Nhị cửu.
13 KÐ1C Kinh Ðệ Nhứt cửu.
14 KD Kinh doanh
15 KCX Khu chế xuất
16 KCTPÐQL Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu.
17 KCS Kinh Cầu Siêu.
18 KCS Kiểm tra chất lượng sản phẩm
19 KCN Khu công nghiệp
20 KCN Khu công nghiệp
21 KCK Kinh Cứu Khổ.
22 KCHKHH Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối.
23 KCBCTBCHÐQL Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu.
24 KCB khám chữa bệnh
25 KBS Kênh truyền hình TW Hàn Quốc