Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 PCLBMN phòng chống lụt bão miền Nam
2 PCBL Phòng chống bão lụt
3 PCLB Phòng chống lụt bão
4 PCH ĐH Phòng cháy Ch cháy (CS1)
5 PCGDTHCS phổ cập giáo dục trung học cơ sở
6 PCGDTH phổ cập giáo dục tiểu học
7 PCGDBTH phổ cập giáo dục bậc trung học
8 PCGD phổ cập giáo dục
9 PCCN Phòng chống cháy nổ
10 PCCC Phòng cháy chữa cháy
11 PCC Phòng công chứng
12 PCBTH phổ cập bậc trung học
13 PCBLTKCN phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn
14 PCBL phòng chống bão lụt
15 PC17 Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý
16 PC16 Phòng Cảnh sát điều tra
17 PC15 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ
18 PC14 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
19 PC Phiếu chuyển
20 PC Pháp chế
21 PBT Phó Bí thư (đoàn, đội)
22 PBS SQ pháo binh - Cơ sở 2
23 PBM Phòng bộ môn
24 PBH SQ pháo binh - Cơ sở 1
25 PA Phương án