Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 ABC Công ty Truyền thông ABC
2 A2-D1-DLX Mã ngành A2(Kế toán)-Khối D1-trường DLX
3 A2-A-DLX Mã ngành A2(Kế toán)-Khối A-trường DLX
4 A1-D1-DLX Mã ngành A1(Quản trị nhân lực)-Khối D1-trường DLX
5 A1-A-DLX Mã ngành A1(Quản trị nhân lực)-Khối A-trường DLX
6 Å astron(angstrom)
7 A ampe(ampère)