Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 TBH Thái Bình (36 - mã tỉnh, dịch vụ)
2 TBD Thái Bình Dương 
3 TBC Trung bình môn
4 TB Thông báo
5 tb tái bút
6 Tb Các chế phẩm tinh bột (Modified starches)
7 TB Trung bình
8 TB Thương Binh
9 TANDTC Tòa án Nhân dân Tối cao
10 TAND Toà án nhân dân
11 TAG Đại học An Giang
12 TACN thức ăn chăn nuôi
13 T&T Công ty bất động sản Tài Tâm