Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 HSCB Học sinh cá biệt
2 HSBC Học sinh bán công
3 HS Học sinh
4 HS Hoạ sỹ
5 HQVN Hải Quân Việt Nam
6 HQT HV Quan hệ quốc tế
7 HQS HV Hải quân - Cơ sở 2
8 HQHP Hải quan Hải phòng
9 HQH HV Hải quân - Cơ sở 1
10 HQĐT Hải quan điện tử
11 HQ Hàn quốc
12 HQ Hải quan
13 HPHN Hòa Phát Hà Nội 
14 HPG Hải Phòng (31 - mã tỉnh, dịch vụ)
15 HP Học phần
16 HP Hải phòng
17 HP Hiệu phó
18 HOTEXCO TCT Dệt - May Hoà Thọ
19 HNV Hội Nhà văn
20 HNPT Bưu điện Hà Nội
21 HNM Hà Nam (351 - mã tỉnh, dịch vụ)
22 HNIPHS CITYPHONE HNI (4999 - mã tỉnh, dịch vụ)
23 HNIPHS CITYPHONE HNI (4998 - mã tỉnh, dịch vụ)
24 HNIPHS CITYPHONE HNI (4997 - mã tỉnh, dịch vụ)
25 HNIPHS CITYPHONE HNI (4996 - mã tỉnh, dịch vụ)