Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 HNIPHS CITYPHONE HNI (4995 - mã tỉnh, dịch vụ)
2 HNIPHS CITYPHONE HNI (4994 - mã tỉnh, dịch vụ)
3 HNIPHS CITYPHONE HNI (4993 - mã tỉnh, dịch vụ)
4 HNIPHS CITYPHONE HNI (4910 - mã tỉnh, dịch vụ)
5 HNI Hà Nội (4 - mã tỉnh, dịch vụ)
6 HNHT hội nghị hiệp thương 
7 HNGĐ hôn nhân gia đình
8 HND Hội nông dân
9 HN Hội nghị
10 HN Hà Nội
11 HMNĐ hiến máu nhân đạo
12 HLV Huấn luyện viên
13 HLTTQG Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia
14 HLQG III Huấn luyên quốc gia 3 (trung tâm)
15 HLQG II Huấn luyên quốc gia 2 (trung tâm)
16 HLQG I Huấn luyên quốc gia 1 (trung tâm)
17 HLQG Huấn luyện Quốc gia
18 HLM Học lực môn
19 HLBĐ Hoa Lâm Bình Định
20 HL huấn luyện
21 Hl Các hương liệu (Flavours)
22 HKU Trường Đại học Hồng Kông
23 HKTT Hộ khẩu thường trú
24 HKHKTVN hội khoa học kỹ thuật Việt Nam
25 HKHKT hội khoa học kỹ thuật