Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 HCS HV Hành chính QG (CS 2)
2 HCN Hình chữ nhật
3 HCMPT Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh
4 HCMPHS CITYPHONE HCM (890 - mã tỉnh, dịch vụ)
5 HCM TP Hồ Chí Minh (8 - mã tỉnh, dịch vụ)
6 HCM Thành phố Hồ Chí Minh
7 HCM Hồ Chí Minh
8 HCH HV Hành chính QG (CS 1)
9 HCĐ Huy chương đồng
10 HCB Huy chương bạc
11 HCB Huy chương bạc
12 HC huy chương
13 HC hành chính
14 HBVH Hùng biện văn học
15 HBV virus viêm gan B
16 HBH Hoà Bình (18 - mã tỉnh)
17 HBH Hình bành hành
18 HB Học bổng
19 HB Học bạ
20 HAS HV chính trị quân sự - CS 2
21 HANOITELECOM Công ty viễn thông Hà Nội
22 HAH HV chính trị quân sự - CS 1
23 HAGL Hoàng Anh Gia Lai
24 HAGL Đội bóng Hoàng Anh - Gia Lai
25 HABUBANK Ngân hàng thương mại cổ phần Hà Nội