Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 TTCN Tuổi trẻ Chủ nhật
2 TTCN Trung tâm cai nghiện
3 TTCN Tiểu thủ công nghiệp
4 TTCM Tổ trưởng chuyên môn
5 TTCK Trung tâm chứng khoán
6 TTCK Thị trường Chứng khoán
7 TTCÐDTKM Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu.
8 TTBYT Trang thiết bị y tế
9 TTBVQTG Trung tâm bảo vệ quyền tác giả
10 TTBDVHNG Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ
11 TTBDVH Trung tâm bồi dưỡng văn hóa
12 TTBĐS thị trường bất động sản
13 TTB Đại học Tây Bắc
14 TTATXH Trật tự an toàn xã hội
15 TTATGT Trật tự an toàn giao thông
16 TT Thị trường
17 TT Trung tâm
18 TT Trung tâm
19 TT Trọng tài
20 TT Tổ trưởng
21 tt tính từ (trong từ điển)
22 TT Thông tư
23 TT Tập thể
24 TT Tiếp tuyến
25 TT Tiền tệ