Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 C10 Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
2 C09-D1-DCN Mã ngành C09(Quản trị kinh doanh)-Khối D1-trường DCN
3 C09-A-DCN Mã ngành C09(Quản trị kinh doanh)-Khối A-trường DCN
4 C09 Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang
5 C08-A-DCN Mã ngành C08(Kỹ thuật nhiệt)-Khối A-trường DCN
6 C08 Cao Đẳng Sư phạm Lào Cai
7 C07-D1-DCN Mã ngành C07(kế toán)-Khối D1-trường DCN
8 C07-A-DCN Mã ngành C07(Kế toán)-Khối A-trường DCN
9 C06-A-DCN Mã ngành C06(Tin học)-Khối A-trường DCN
10 C06 Cao Đẳng SP Cao Bằng
11 C05-A-DCN Mã ngành C05(Điện tử)-Khối A-trường DCN
12 C05 Cao Đẳng SP Hà Giang
13 C04-A-DCN Mã ngành C04(Kỹ thuật Điện)-Khối A-trường DCN
14 C03-A-DCN Mã ngành C03(Cơ điện)-Khối A-trường DCN
15 C02-A-DCN Mã ngành C02(Cơ Điện tử)-Khối A-trường DCN
16 C02 Cao Đẳng SP TP Hồ Chí Minh
17 C01-A-DCN Mã ngành C01(Co khí chế tạo)-Khối A-trường DCN
18 C01 Cao Đẳng Sư phạm Hà Nội