Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 C67-D4-DPD Mã ngành C67(Kế toán)-Khối D4-trường DPD
2 C67-D3-DPD Mã ngành C67(Kế toán)-Khối D3-trường DPD
3 C67-D2-DPD Mã ngành C67(Kế toán)-Khối D2-trường DPD
4 C67-D1-VHS Mã ngành C67(Văn hóa Du lịch)-Khối D1-trường VHS
5 C67-D1-HDT Mã ngành C67(CĐSP Tiếng Anh)-Khối D1-trường HDT
6 C67-D1-DPD Mã ngành C67(Kế toán)-Khối D1-trường DPD
7 C67-D1-DKC Mã ngành C67(Quản trị kinh doanh)-Khối D1-trường DKC
8 C67-C-THV Mã ngành C67(sử - Giáo dục công dân)-Khối C-trường THV
9 C67-C-THP Mã ngành C67(SP sử - Đoàn đội)-Khối C-trường THP
10 C67-C-DLX Mã ngành C67(Bảo hiểm)-Khối C-trường DLX
11 C67-B-TSS Mã ngành C67(nuôi trồng Thuỷ sản)-Khối B-trường TSS
12 C67-B-TSN Mã ngành C67(nuôi trồng Thuỷ sản)-Khối B-trường TSN
13 C67-B-TSB Mã ngành C67(nuôi trồng Thuỷ sản)-Khối B-trường TSB
14 C67-B-TAG Mã ngành C67(SP Hóa - Sinh)-Khối B-trường TAG
15 C67-B-MHN Mã ngành C67(công nghệ sinh học)-Khối B-trường MHN
16 C67-A-SPK Mã ngành C67(Cơ khí chế tạo máy)-Khối A-trường SPK
17 C67-A-SPD Mã ngành C67(Sư phạm Vật lí – Kỹ thuật công nghiệp)-Khối A-trường SPD
18 C67-A-SKH Mã ngành C67(công nghệ Kỹ thuật điện tử)-Khối A-trường SKH
19 C67-A-QST Mã ngành C67(Tin học)-Khối A-trường QST
20 C67-A-NLS Mã ngành C67(Cơ khí Nông lâm)-Khối A-trường NLS
21 C67-A-MHN Mã ngành C67(công nghệ sinh học)-Khối A-trường MHN
22 C67-A-MDA Mã ngành C67(mỏ( Khai thác mỏ, Điện khí hóa))-Khối A-trường MDA
23 C67-A-HUI Mã ngành C67(Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp))-Khối A-trường HUI
24 C67-A-HHA Mã ngành C67(Tin học)-Khối A-trường HHA
25 C67-A-GTS Mã ngành C67(công nghệ thông tin)-Khối A-trường GTS