Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 C67-A-DTV Mã ngành C67(Tin học ứng dụng)-Khối A-trường DTV
2 C67-A-DTU Mã ngành C67(công nghệ thông tin)-Khối A-trường DTU
3 C67-A-DTT Mã ngành C67(Xây dựng dân dụng và công nghiệp)-Khối A-trường DTT
4 C67-A-DSG Mã ngành C67(Cơ - Điện tử)-Khối A-trường DSG
5 C67-A-DQK Mã ngành C67(Tin học)-Khối A-trường DQK
6 C67-A-DPD Mã ngành C67(Kế toán)-Khối A-trường DPD
7 C67-A-DMS Mã ngành C67(Hệ thống thông tin kinh tế)-Khối A-trường DMS
8 C67-A-DKC Mã ngành C67(Quản trị kinh doanh)-Khối A-trường DKC
9 C67-A-DHP Mã ngành C67(Xây dựng dân dụng và công nghiệp)-Khối A-trường DHP
10 C67-A-DDT Mã ngành C67(Tin học)-Khối A-trường DDT
11 C67-A-DBD Mã ngành C67(Điện - Điện tử)-Khối A-trường DBD
12 C67-A-BKA Mã ngành C67(Điện)-Khối A-trường BKA
13 C66-D4-DPD Mã ngành C66(Du lịch)-Khối D4-trường DPD
14 C66-D3-DPD Mã ngành C66(Du lịch)-Khối D3-trường DPD
15 C66-D2-DPD Mã ngành C66(Du lịch)-Khối D2-trường DPD
16 C66-D1-NLS Mã ngành C66(Quản lí đất đai)-Khối D1-trường NLS
17 C66-D1-MBS Mã ngành C66(Quản trị kinh doanh)-Khối D1-trường MBS
18 C66-D1-DQK Mã ngành C66(Kế toán)-Khối D1-trường DQK
19 C66-D1-DPD Mã ngành C66(Du lịch)-Khối D1-trường DPD
20 C66-D1-DMS Mã ngành C66(Kế toán)-Khối D1-trường DMS
21 C66-D1-DLX Mã ngành C66(Kế toán)-Khối D1-trường DLX
22 C66-D1-DDT Mã ngành C66(Kế toán)-Khối D1-trường DDT
23 C66-C-VHS Mã ngành C66(Bảo tàng)-Khối C-trường VHS
24 C66-C-THP Mã ngành C66(SP Văn - Đoàn đội)-Khối C-trường THP
25 C66-C-DPD Mã ngành C66(Du lịch)-Khối C-trường DPD