Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 C66-B-TTB Mã ngành C66(Sư phạm Sinh - Kỹ thuật NN)-Khối B-trường TTB
2 C66-B-SPH Mã ngành C66(công nghệ thiết bị trường học)-Khối B-trường SPH
3 C66-B-HDT Mã ngành C66(CĐSP Sinh- Thí nghiệm)-Khối B-trường HDT
4 C66-A-TSS Mã ngành C66(công nghệ thông tin)-Khối A-trường TSS
5 C66-A-TSN Mã ngành C66(công nghệ thông tin)-Khối A-trường TSN
6 C66-A-TSB Mã ngành C66(công nghệ thông tin)-Khối A-trường TSB
7 C66-A-TMA Mã ngành C66(Marketing)-Khối A-trường TMA
8 C66-A-THV Mã ngành C66(Lí - Hoá)-Khối A-trường THV
9 C66-A-TDL Mã ngành C66(Điện tử Viễn thông)-Khối A-trường TDL
10 C66-A-TAG Mã ngành C66(SP Vật lí - Kỹ thuật công nghiệp)-Khối A-trường TAG
11 C66-A-SPK Mã ngành C66(Điện công nghiệp)-Khối A-trường SPK
12 C66-A-SPD Mã ngành C66(Sư phạm Tin học)-Khối A-trường SPD
13 C66-A-SKH Mã ngành C66(công nghệ Kỹ thuật điện)-Khối A-trường SKH
14 C66-A-NLS Mã ngành C66(Quản lí đất đai)-Khối A-trường NLS
15 C66-A-NHH Mã ngành C66(Kế toán)-Khối A-trường NHH
16 C66-A-MHN Mã ngành C66(Điện tử - Thông tin (Vô tuyến điện tử và thông tin)-Khối A-trường MHN
17 C66-A-MDA Mã ngành C66(Trắc địa (Trắc địa, Địa chính))-Khối A-trường MDA
18 C66-A-MBS Mã ngành C66(Quản trị kinh doanh)-Khối A-trường MBS
19 C66-A-HUI Mã ngành C66(Điện tử, gồm các chuyên ngành: Điện tử công nghiệp)-Khối A-trường HUI
20 C66-A-HHA Mã ngành C66(Khai thác máy tàu biển)-Khối A-trường HHA
21 C66-A-GTS Mã ngành C66(Khai thác máy tàu Thuỷ)-Khối A-trường GTS
22 C66-A-DTV Mã ngành C66(Xây dựng)-Khối A-trường DTV
23 C66-A-DTU Mã ngành C66(Kinh tế)-Khối A-trường DTU
24 C66-A-DTT Mã ngành C66(Kỹ thuật Điện- Điện tử và Viễn thông( chuyên ngành)-Khối A-trường DTT
25 C66-A-DSG Mã ngành C66(Điện tử Viễn thông)-Khối A-trường DSG