Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 C65-B-DTV Mã ngành C65(Kế toán)-Khối B-trường DTV
2 C65-A-TTB Mã ngành C65(Sư phạm Toán - Tin)-Khối A-trường TTB
3 C65-A-TSS Mã ngành C65(công nghệ kỹ thuật nhiệt- lạnh)-Khối A-trường TSS
4 C65-A-TSN Mã ngành C65(công nghệ kỹ thuật nhiệt- lạnh)-Khối A-trường TSN
5 C65-A-TSB Mã ngành C65(công nghệ kỹ thuật nhiệt- lạnh)-Khối A-trường TSB
6 C65-A-TMA Mã ngành C65(Kinh doanh khách sạn - Du lịch)-Khối A-trường TMA
7 C65-A-TLS Mã ngành C65(Học tại Hà Nội)-Khối A-trường TLS
8 C65-A-TLS Mã ngành C65(Học tại cơ sở 2- ĐHTL)-Khối A-trường TLS
9 C65-A-THP Mã ngành C65(SP Lí - Hoá)-Khối A-trường THP
10 C65-A-TDL Mã ngành C65(công nghệ thông tin)-Khối A-trường TDL
11 C65-A-TCT Mã ngành C65(Tin học)-Khối A-trường TCT
12 C65-A-TAG Mã ngành C65(SP Toán - Tin học)-Khối A-trường TAG
13 C65-A-SPK Mã ngành C65(Kỹ thuật điện - Điện tử)-Khối A-trường SPK
14 C65-A-SPH Mã ngành C65(công nghệ thiết bị trường học)-Khối A-trường SPH
15 C65-A-SPD Mã ngành C65(Sư phạm Toán học)-Khối A-trường SPD
16 C65-A-SKH Mã ngành C65(công nghệ thông tin)-Khối A-trường SKH
17 C65-A-QSB Mã ngành C65(Bảo dưỡng công nghiệp)-Khối A-trường QSB
18 C65-A-NLS Mã ngành C65(Tin học)-Khối A-trường NLS
19 C65-A-NHS Mã ngành C65(Tài chính - Ngân hàng)-Khối A-trường NHS
20 C65-A-NHH Mã ngành C65(Tài chính - Ngân hàng)-Khối A-trường NHH
21 C65-A-MHN Mã ngành C65(Tin học (Tin học quản lí, Tin học ứng dụng))-Khối A-trường MHN
22 C65-A-MDA Mã ngành C65(Địa chất)-Khối A-trường MDA
23 C65-A-MBS Mã ngành C65(Tin học)-Khối A-trường MBS
24 C65-A-HUI Mã ngành C65(công nghệ thông tin, gồm các chuyên ngành: công ng)-Khối A-trường HUI
25 C65-A-HHA Mã ngành C65(Điều khiển tàu biển)-Khối A-trường HHA