Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 C54 Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang
2 C52 Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vềng Tàu
3 C49 Cao đẳng Sư phạm Long An
4 C48 Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
5 C47 Cao đẳng Sư phạm Bình Thuận
6 C46 Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
7 C45 Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận
8 C44 Cao đẳng Sư phạm Bình Dương
9 C43 Cao đẳng Sư phạmBình Phưíc
10 C42 Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
11 C41 Cao đẳng Sư phạmNha Trang
12 C40 Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk
13 C39 Cao đẳng Sư phạm Phú Yên
14 C38 Cao đẳng Sư phạm Gia lai
15 C37 Cao đẳng Sư phạm Bình Định
16 C36 Cao đẳng Sư phạm Kon Tum
17 C35 Cao đẳng Sư phạm Quảng Ngói
18 C34 Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam
19 C33 Cao đẳng Sư phạm Thếa Thiên - Huế
20 C32 Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
21 C31 Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình
22 C30 Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh
23 C2-C-DLX Mã ngành C2(Bảo hiểm)-Khối C-trường DLX
24 C29 Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
25 C27 Cao đẳng Sư phạm Ninh Bình