Labels

Tra cứu (CVT) :
(CVT) mới : TTYL

Tra cứu chữ viết tắt

Kết quả tra cứu

Stt Chữ tắt Nghĩa việt Nghĩa Anh  
1 C26 Cao đẳng Sư phạm Thái Bình
2 C25 Cao đẳng Sư phạm Nam Định
3 C24 Cao đẳng Sư phạm Hà Nam
4 C23 Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình
5 C22 Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên
6 C21 Cao đẳng Sư phạm Hải Dương
7 C20 Cao đẳng Sư phạm Hà Tây
8 C1-C-DLX Mã ngành C1(công tác Xã hội)-Khối C-trường DLX
9 C19 Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh
10 C18-D1-DCN Mã ngành C18(Tiếng Anh)-Khối D1-trường DCN
11 C18 Cao đẳng Sư phạm Ngô Gia Tự Bắc Giang
12 C17-A-DCN Mã ngành C17(SP Kỹ thuật cơ khí)-Khối A-trường DCN
13 C17 Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh
14 C16-A-DCN Mã ngành C16(SP Kỹ thuật Tin học)-Khối A-trường DCN
15 C16 Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc
16 C15-A-DCN Mã ngành C15(SP Kỹ thuật Điện - Điện tử)-Khối A-trường DCN
17 C14-A-DCN Mã ngành C14(công nghấ Hoá phân tích)-Khối A-trường DCN
18 C14 Cao đẳng Sư phạm Sơn La
19 C13-A-DCN Mã ngành C13(công nghấ Hoá hưu cơ)-Khối A-trường DCN
20 C13 Cao đẳng Sư phạm Yên Bái
21 C12-A-DCN Mã ngành C12(công nghấ Hoá vô cơ)-Khối A-trường DCN
22 C12 Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên
23 C11-A-DCN Mã ngành C11(Thiết kế thời trang)-Khối A-trường DCN
24 C11 Cao đẳng Sư phạm Bắc Cạn
25 C10-A-DCN Mã ngành C10(công nghệ cắt may)-Khối A-trường DCN